springe direkt zum inhalt


Terenul Ackermannbogen München cca. 6.000 m³

În cadrul unui studiu de planificare preliminară a fost dezvoltat pentru München capitala landului un concept de instalaţie solară de încălzire cu rezervor sezonal.

Cu ajutorul acestuia se alimentează o parte din zona planificată de construcţii noi în apropierea parcului Olympia am Ackermannbogen În zona de furnizare selectată a fost prevăzut la construirea cartierului rezidenţial cu o suprafaţă brută de 26.600 m² o metodă de construcţie cu un consum de energie redus.

Necesarul de căldură total pentru încălzirea, prepararea apei calde necesare şi pierderile la distribuire ale reţelei de încălzire cu 2 circuite a fost calculat la aproape 2.000 MWh/a.

Sistemul se încălzire solar este astfel conceput încât 50 % din această cantitate de căldură să fie acoperită de colectorii termici din energia solară. Colectorii instalaţi pe acoperişurile caselor cu o suprafaţă totală de cca. 2.700 m² încarcă vara rezervoarele sezonale şi alimentează clădirile până la perioada de trecere cu căldură solară.

Pentru sistemul de back-up (rezervă), condiţiile cadrul locale necesită o formă eficientă de combinare a energiei solare şi a termoficării de cartier. În conceptul prevăzut termoficarea de cartier serveşte la antrenarea unei pompe de căldură de absorbţie.

Pompa de căldură se află în stare permanentă de funcţionare din noiembrie până la mijlocul lunii martie şi pompează căldura de joasă temperatură din zona mediană a rezervorului mare din straturi pentru utilizarea la un nivel de temperatură situat între 60 °C până la 70 °C, astfel încât în rezervor să se păstreze căldura utilă şi să fie făcut posibil transferul la limita superioară de putere.

În acelaşi timp zona inferioară a rezervorului se răceşte până la cca. 15 °C. Pentru rezervorul termic şi pompele de căldură, instalaţia este echipată cu un sistem de încălzire ulterioară care necesită numai aproximativ o treime din întreaga putere de racordare.

Racordul la termoficarea de cartier atinge un număr de ore la capacitate maximă de numai aproximativ 2.500 /a. Simultan, pe timpul iernii stau la dispoziţie temperaturi pe tur joase pentru câmpul de colectori din partea inferioară a rezervorului sezonal, astfel încât să se maximizeze aportul solar.

În comparaţie cu alimentarea completă a clădirii cu termoficare de cartier se emit cu cca. 160 t CO2 mai puţin, ceea ce corespunde unei economii de aproximativ 42%.

În colaborare cu ITW-Stuttgart au fost evaluate concepte de rezervoare alternative pentru a realiza alte ameliorări - în special în ceea ce priveşte costurile de producţie. A rezultat un rezervor de sol cu o capacitate de aproape 6 milioane litri.

Pentru încărcarea şi descărcarea unică fără turbionare au fost montate inserţii de stratificare special adaptate de ratiotherm.

Instalaţia solară de încălzire exploatată de compania de utilităţi publice München GmbH este concepută pentru realizare în cadrul programului Solarthermie-2000 al conducerii federale. Departamentul 4 al ZAE Bayern va realiza de asemenea în colaborare cu ITW-Stuttgart - asistenţa ştiinţifică a proiectului. În această relaţie este planificată şi realizarea unei campanii de măsurare pe mai mulţi ani.